*แคคตัส แมมขนแกะ ดอกขาวขีดชมพู Mammillaria PT-002

ลักษณะพิเศษของ 'แมมขนแกะ' รหัส PT-002 โคลน(clone)นี้ เป็นไม้เพาะเมล็ดที่มีลักษณะแตกต่างจากแมมขนแกะปกติทั่วไป คือ ลักษณะขนฟู เป็นขนสองชั้น และขนแน่น สีขน เป็นสีที่ออกเป็นโทนขาวสว่าง เป็นลักษณะเด่นที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีของบ้านเลย

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

Mammillaria 'แมมขนแกะ' PT-002

'แมมขนแกะ' PT-002

ลักษณะดอกสีขาวขีดชมพู ก้านเกสรตัวผู้เป็นสีชมพู สีหวานมาก กลีบดอกของแมมขนแกะต้นนี้เป็นแบบปลายแหลม กลีบดอกซ้อน สีหวานๆ ลักษณะของหนามเป็นแบบตะขอ หนามยาวโผล่พ้นขน เกี่ยวมือนิดๆ สีหนามเป็นสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammillaria bocasana 'Multilanata'

แคคตัส 'แมมขนแกะ' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria bocasana 'Multilanata' (แมมมิลลาเรีย โบคาซาน่า มัลติลานาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยถูกจัดอยู่ในสกุลแมมมิลลาเรีย Mammillaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระบองเพชร หรือ วงศ์แคคตัส (Cactaceae).

'แมมขนแกะ' เป็นแมมพันธุ์ปลูก ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์มาจาก แมมขนแมว Mammillaria bocasana ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง แล้วเกิดการกลายพันธุ์จนมีลักษณะเด่นที่ขนสีขาวฟูแน่น ดูคล้ายกับขนแกะ จึงนิยมเรียกกันว่า แมมขนแกะ ตามลักษณะขนนั่นเอง ซึ่ง 'แมมขนแกะ' มีความผันแปรที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก เช่น ลักษณะขน ลักษณะหนาม สีของดอก ลักษณะของดอก เป็นต้น

ชื่อสามัญของ 'แมมขนแกะ' ภาษาอังกฤษ คือ Powder Puff Cactus, Powder Puff Pincushion, Powderpuff Pincushion Cactus, Powderpuff Cactus, Snowball Cactus, Fishhooks

'แมมขนแกะ' มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ Mammillaria bocasana var. multilanata hort., Mammillaria bocasana cv. multilanata

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær