*แคคตัส แมมขนแกะ ดอกชมพู ขนหนา Mammillaria PT-001

ลักษณะพิเศษของ 'แมมขนแกะ' รหัส PT-001 โคลน(clone)นี้ ถือว่าเป็นลูกรักมาก มีไม้เพาะเมล็ดที่มีลักษณะแตกต่างจากแมมขนแกะปกติทั่วไป คือ ลักษณะขนฟูฟ่อง และขนแน่น เป็นลักษณะเด่นที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีของบ้านเลย อวยสุดๆ 555++

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

แมมขนแกะ PT-001 แคคตัส Mammillaria bocasana-multilanata

'แมมขนแกะ' PT-001

ลักษณะดอกสีชมพูจ้า กลีบดอกของแมมขนแกะต้นนี้เป็นแบบปลายแหลม กลีบดอกธรรมดา ดอกสีหวาน ลักษณะของหนามเป็นแบบตะขอ สีแดง ลูบไม่ติดมือ หนามไม่ยาว อยู่ใต้ขน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammillaria bocasana 'Multilanata'

แคคตัส 'แมมขนแกะ' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria bocasana 'Multilanata' (แมมมิลลาเรีย โบคาซาน่า มัลติลานาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยถูกจัดอยู่ในสกุลแมมมิลลาเรีย Mammillaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระบองเพชร หรือ วงศ์แคคตัส (Cactaceae).

'แมมขนแกะ' เป็นแมมพันธุ์ปลูก ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์มาจาก แมมขนแมว Mammillaria bocasana ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง แล้วเกิดการกลายพันธุ์จนมีลักษณะเด่นที่ขนสีขาวฟูแน่น ดูคล้ายกับขนแกะ จึงนิยมเรียกกันว่า แมมขนแกะ ตามลักษณะขนนั่นเอง ซึ่ง 'แมมขนแกะ' มีความผันแปรที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก เช่น ลักษณะขน ลักษณะหนาม สีของดอก ลักษณะของดอก เป็นต้น

ชื่อสามัญของ 'แมมขนแกะ' ภาษาอังกฤษ คือ Powder Puff Cactus, Powder Puff Pincushion, Powderpuff Pincushion Cactus, Powderpuff Cactus, Snowball Cactus, Fishhooks

'แมมขนแกะ' มีชื่อพ้อง (Synonyms) คือ Mammillaria bocasana var. multilanata hort., Mammillaria bocasana cv. multilanata

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær