*แคคตัส 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' Copiapoa hypogaea

แคคตัส 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Copiapoa hypogaea F.Ritter (โคเปียโป ไฮโปเกีย) เป็นสปีชีส์ในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลโคเปียโป Copiapoa ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Cactaceae. มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Bajo Tierra

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

Copiapoa hypogaea โคเปียโป ไฮโปเกีย แคคตัส

โคเปียโป ไฮโปเกีย Copiapoa hypogaea F.Ritter

ชื่อสกุล "Copiapoa" ตั้งตามชื่อเมืองโกเปียโป ในประเทศชิลี ที่พบพืชชนิดนี้เป็นครั้งแรก, คำระบุชนิด "hypogaea" มาจากภาษากรีก แปลว่า ใต้ดิน สื่อถึงลำต้นที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน

ถิ่นกำเนิดของ 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' เป็นไม้เฉพาะถิ่น (Endemic species) ซึ่งเป็นพรรณไม้ต่างถิ่น (Introduced species) มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบเฉพาะทางเหนือของประเทศชิลีเท่านั้น ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

แคคตัส 'โคเปียโป ไฮโปเกีย' มีชนิดย่อย Subspecies คือ Copiapoa hypogaea subsp. cobrensis Doweld

ชื่อพ้อง Synonyms:

  • Copiapoa hypogaea var. barquitensis F.Ritter
  • Neochilenia hypogaea Backeb.
  • Pilocopiapoa hypogaea (F.Ritter) Y.Itô

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær