*กระบองเพชร ยูโฟเบีย แลคเทีย Euphorbia lactea ไม้อวบน้ำ.

ลักษณะเด่นของ'ยูโฟเบีย แลคเทีย' คือ มีลักษณะฟอร์ม แตกกิ่งก้านสวยงาม ตามลำต้นมีลวดลายแต้มสีเขียวอ่อนอมเทา เป็นที่มาของชื่อ Dragon Bones (ลายกระดูกมังกร) ซึ่งแตกต่างจาก สลัดไดป่า ที่เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของไทย ที่ลำต้นสีเขียวล้วนไม่มีลวดลาย

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

ยูโฟเบีย แลคเทีย (Euphorbia lactea)

ยูโฟเบีย แลคเทีย Euphorbia lactea Haw.

ไม้อวบน้ำ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Euphorbia lactea Haw. (ยูโฟเบีย แลคเทีย) เป็นสปีชีส์ในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลยูโฟเบีย Euphorbia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae

'ยูโฟเบีย แลคเทีย' มีชื่อทางการว่า "สลัดไดเหลือง" อ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557) และยังมีชื่ออื่นอีก เช่น ว่านเศรษฐีจีน, สลัดได, หยกนำโชค, ยูโฟเบีย แลคเทียเขียว เป็นต้น

ยูโฟเบีย แลคเทีย มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ หลายชื่อ เช่น Mottled-candlestick tree, Milk-striped Euphorbia, Candelabra Cactus, Dragon Bones, False Cactus, Mottled Spurge เป็นต้น

ชื่อสกุลยูโฟเบีย "Euphorbia" ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Euphorbus แพทย์ชาวกรีก ผู้นำยางจากพืชสกุลนี้มาใช้รักษาโรค, คำระบุชนิด "lactea" หมายถึง milk บ่งบอกถึง น้ำยางสีขาวข้น คล้ายน้ำนม บางคนอาจเขียนชื่อว่า ยูโฟร์เบีย, ยูฟอเบีย, ยูฟอร์เบีย เป็นต้น

ถิ่นกำเนิดของ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' เป็นไม้เฉพาะถิ่น (Endemic species) ซึ่งเป็นพรรณไม้ต่างถิ่น (Introduced species) มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศศรีลังกาเท่านั้น ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับนานหลายสิบปีแล้ว

การปลูกเลี้ยงและดูแลต้น'ยูโฟเบีย แลคเทีย' ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน ชอบแสงแดด สามารถปลูกลงดิน กลางแจ้ง ตากแดดตากฝนได้เลย ไม่จำเป็นต้องปลูกในโรงเรือน

ไม่พบว่าออกดอกและติดเมล็ดในไทย ดังนั้นการขยายพันธุ์ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' จึงต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำลำต้น หรือ เสียบยอด บางคนใช้เป็น "ต้นตอ" สำหรับต่อหัวกราฟ กับ ยูโฟเบีย ชนิด/พันธุ์อื่น ๆ

ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเป็นไม้ประดับ เรียกว่า ต้น"หยก" หรือ หยกนำโชค พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งก็คือการคัดเลือกการกลายพันธุ์ในลักษณะยอดเชื่อมติดกันเป็นหงอนหรือกำแพง ที่เรียกว่า "คริสตาต้า" (Cristata) ในไทยนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "คริส"

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær