*Euphorbia 'แลคเทีย คริสตาต้า'

ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia lactea Haw. 'Cristata'

ไม้อวบน้ำ ยูโฟเบีย 'แลคเทีย คริสตาต้า' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Euphorbia lactea Haw. 'Cristata' (ยูโฟเบีย แลคเทีย คริสตาต้า) เป็นพันธุ์ปลูกในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลยูโฟเบีย Euphorbia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae.

มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Crested Euphorbia lactea, Frilled Fan และ Elkhorn ในไทยมีชื่ออื่น เช่น หยก, หยกนำโชค, หยกกำแพงเมืองจีน

ยูโฟเบีย แลคเทีย คริสตาต้า Crested Euphorbia lactea หยกนำโชค หยกกำแพงเมืองจีน

สันนิษฐานว่า 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' คริสตาต้า ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีน ในชื่อ "หยก" เพื่อนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในประเทศไทยนานหลายสิบปีแล้ว แต่เริ่มได้รับความนิยมในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จากนั้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้น เปลี่ยนไปเรียกกันว่า "หยกนำโชค"

ถิ่นกำเนิดของยูโฟเบีย แลคเทีย คริสตาต้า เกิดจากการกลายพันธุ์ (Mutation) มาจาก "สลัดไดเหลือง" หรือ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' Euphorbia lactea Haw. ซึ่งมีลักษณะยอดเจริญเชื่อมติดกันแผ่ไปทางด้านข้าง คล้ายหงอน Crested ที่เรียกว่า "คริสตาต้า" ในไทยมักเรียกสั้น ๆ ว่า "คริส"

ลักษณะเด่นของ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' คริสตาต้า คือ ลักษณะการกลายพันธุ์แบบคริส ซึ่งมีรูปแบบ ลวดลายและสีสันต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปได้มากมายหลายลักษณะ จึงมีต้นหยกนำโชค พันธุ์ต่าง ๆ ให้เลือกปลูกได้ตามใจชอบ

การขยายพันธุ์ 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' คริสตาต้า นิยมใช้วิธีต่อหัวกราฟ หรือ เสียบยอด (Grafting) บนต้นตอ "ส้มเช้า" Euphorbia meriifolia L. เพราะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาโรคเน่าได้ดีกว่า วิธีการปักชำ (Cutting)

ต้น'หยกนำโชค' นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง (Pot Plants) ไม้ประดับ และยังมีความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลอีกด้วย การปลูกเลี้ยงและดูแลต้น 'ยูโฟเบีย แลคเทีย' คริสตาต้า ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน จะยิ่งช่วยให้มีลวดลายสีสันชัดเจนมากขึ้น

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær