*กระบองเพชร 'ดาวล้อมเดือน' แคคตัส Echinopsis calochlora

ชื่อสกุล "Echinopsis" มาจากภาษากรีก หมายถึง มีรูปร่างลักษณะคล้ายหอยเม่น หรือ เม่นทะเล (Sea Urchins), คำระบุชนิด "calochlora" มาจากภาษาละติน แปลว่า "beautiful green" (สีเขียวที่สวยงาม) จึงมีชื่อสามัญ ภาษาอังฤกษ ว่า "Light Green Sea Urchin Cactus" ซึ่งหมายถึง กระบองเพชรเม่นทะเลสีเขียวอ่อน ^_^

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

กระบองเพชร ดาวล้อมเดือน (Echinopsis calochlora) Cactus

กระบองเพชร 'ดาวล้อมเดือน'

แคคตัส กระบองเพชร 'ดาวล้อมเดือน' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Echinopsis calochlora K.Schum. (อิชินอปซิส คาโลโคลร่า) เป็นสปีชีส์ในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลอิชินอปซิส Echinopsis ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์กระบองเพชร Cactaceae.

ถิ่นกำเนิดของกระบองเพชร 'ดาวล้อมเดือน' เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น (Introduced species) มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศโบลิเวียและบราซิล ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

ดอกกระบองเพชร ดาวล้อมเดือน (Echinopsis calochlora) Cactus Flower

ชื่อพ้อง Synonyms..

  • Echinopsis calochlora var. claviformis Rud.Mey.
  • Echinopsis calochlora subsp. glaetzleana P.J.Braun & Esteves
  • Echinopsis grandiflora Linke
  • Echinopsis hammerschmidii Cárdenas
  • Lobivia calochlora (K.Schum.) Schlumpb.

เขียนโดย บ้านสวนป่า Plantær